Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/72236

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNúñez Sabarís, Xaquínpor
dc.date.accessioned2021-04-22T10:16:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.isbn978-84-9151-468-8por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1822/72236-
dc.descriptionPremio Ramón Piñeiro de Ensaiopor
dc.description.abstractO thriller xacobeo, a novela policial e a narcoficción son os casos singulares a partir dos que Xaquín Núñez Sabarís efectúa un percorrido pola cartografía da narrativa galega actual. Expresados a través da literatura, as artes escénicas, o cinema e a televisión, e con localización específica en Compostela, Vigo e as Rías Baixas. Tres casos e tres escenarios nos que se enfoca o método trasmedial e cartográfico adoptado, co que se facilita a análise da transformación dunha cultura. O eixo temporal, que broslaba o relato da nación, trasládase ao espacial, fragmentado o espazo simbólico da representación en unidades maís atomizadas. A cidade actual recolle, en esencia, o legado da tradición narrativa para redeseñar a organización xeoliteraria da Galicia contemporánea.por
dc.language.isoglgpor
dc.publisherGalaxiapor
dc.rightsclosedAccesspor
dc.subjectNarrativapor
dc.subjectCartografíaspor
dc.subjectTransmediapor
dc.subjectCultura galegapor
dc.titleCartografías da narrativa galega contemporáneapor
dc.typebookpor
oaire.citationStartPage1por
oaire.citationEndPage168por
rcaap.embargofctContrato editorialpor
dc.date.embargo10000-01-01-
dc.subject.fosHumanidades::Línguas e Literaturaspor
oaire.versionVoRpor
Appears in Collections:CEHUM - Livros e Capítulos de Livros

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cartografías da narrativa galega contemporánea-EPUB.pdf
  Restricted access
676,7 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID